Datanomi - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Datanomi

Liike-elämän tietojenkäsittelytehtävien parista löytyy monia mielenkiintoisia töitä datanomille. Työtehtävät vaihtelevat asentamisesta myyntiin ja markkinointiin sekä kouluttamisesta pienen yrityksen konsultointiin. Datanomin työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito- ja tukitehtäviä tai ohjelmistojen suunnittelua ja testausta sekä niiden markkinointia ja myyntiä.

Datanomit työskentelevät yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palveluksessa tai perustavat oman yrityksen.

Opintojen aikana opiskelijasta kehittyy tietotekniikan moniosaaja. Opintojen aikana perehdytään muun muassa tietoliikenneyhteyksiin, sovellusohjelmiin, laite- ja lähiverkkotekniikkaan ja tietoturvaan. Datanomi työskentelee monesti tiimeissä ja projekteissa, joten opintojen aikana kehitetään opiskelijan viestintä-, kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitys edellyttää alan kehityksen seuraamista sekä tietojen ja taitojen jatkuvaa täydentämistä. Koulutuksen monipuolisuus ja informaatioteknologian voimakkaan kasvun takia alan työllisyys on hyvä.

Hakijalle