Sähköasentaja - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Sähköasentaja

Sähköasentaja sähköistää omakotitaloja, kesämökkejä, rivi- ja kerrostaloja sekä teollisuusrakennuksia. Sähköasentaja voi työskennellä sähkönjakeluyhtiöissä rakentaen ja huoltaen sähkölinjoja. Sähköasentaja myös huoltaa kaikenlaisia sähköllä toimivia laitteita aina sähköliesistä kiukaisiin. Työpaikat löytyvät esim. sähköurakointiliikkeistä, teollisuuslaitoksista, tietoliikenne- tai automaatioyrityksistä.

Sähköasentajan koulutus toimii erinomaisena pohjakoulutuksena sähkö- ja automaatioalalle, sillä jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät. Sähköasentaja voi myöhemmin erikoistua alan erilaisiin tehtäviin, kuten esim. antenniasennuksiin, tietoliikenneasennuksiin, rakennus- ja teollisuusautomaatioon (paloilmoitin-, kuluvanvalvonta- ja hälytysjärjestelmät).

Sähköasentajan koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Tarvittava osaaminen saavutetaan pitkälti tekemällä töitä koulun työmailla ja työssäoppimispaikoilla. Ala sopii tekniikasta kiinnostuneille ja nopeasti kehittyvän sähkötekniikan takia alalla oppii aina uutta.

Yhteiskunnan sähkö- ja automaatiotekniikan käytön lisääntymisen takia sähköasentajien työllisyys on yleisesti hyvä ja kasvaa tulevaisuudessa etenkin kasvukeskuksissa.

Jatkuva haku

Koulutukseen voi hakea tällä hetkellä jakuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa voivat hakea myös ne, joilla on aikaisemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Haku tehdään suoraan Edupoliin. Hakulomakkeen löydät täältä. Palauta täytetty hakemus ja kopiot aikaisemmista tutkintodistuksista Edupolin Perämiehentien opintotoimistoon sähköpostitse tai postitse. 

Opintotoimisto
Perämiehentie 6
06100 Porvoo
opintotoimisto@edupoli.fi 
puh. 0400 360 794

Hakijalle