Vastaanottovirkailija - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Vastaanottovirkailija

Vastaanottovirkailija toimii erilaisten majoitusliikkeiden vastaanottotehtävissä. Hän tekee asiakkaiden huonevarauksia, kirjaa heidät sisään ja tekee lähtöselvityksen. Vastaanottovirkailijan tehtäviin kuuluu myös tuotteiden ja palveluiden esittelyä ja myyntiä sekä majoittujien opastusta paikallisten matkailupalveluiden käytössä. 

Opintojen aikana opitaan muun muassa varausjärjestelmien hallintaa, kotimaan ja ulkomaiden matkailun tuoteosaamista sekä kielten ja kulttuurien tuntemusta.

Alalla tarvitaan ulospäinsuuntautuneita, oma-aloitteisia, joustavia ja stressinsietokykyisiä henkilöitä. Erilaiset kulttuurit ja ihmiset rikastuttavat asiakaspalvelutyötä. Kielitaito on tärkeää, sillä asiakkaat ovat usein ulkomaalaisia tai työpaikka voi olla ulkomailla.

Majoitusliikkeiden määrä on jatkuvasti kasvussa pääkaupunkiseudulla, ja osaaville työntekijöille on kysyntää.

Hakijalle