Vastaanottovirkailija - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Vastaanottovirkailija

Vastaanottovirkailija toimii erilaisten majoitusliikkeiden vastaanottotehtävissä. Hän tekee asiakkaiden huonevarauksia, kirjaa heidät sisään ja tekee lähtöselvityksen. Vastaanottovirkailijan tehtäviin kuuluu myös tuotteiden ja palveluiden esittelyä ja myyntiä sekä majoittujien opastusta paikallisten matkailupalveluiden käytössä. 

Opintojen aikana opitaan muun muassa varausjärjestelmien hallintaa, kotimaan ja ulkomaiden matkailun tuoteosaamista sekä kielten ja kulttuurien tuntemusta.

Alalla tarvitaan ulospäinsuuntautuneita, oma-aloitteisia, joustavia ja stressinsietokykyisiä henkilöitä. Erilaiset kulttuurit ja ihmiset rikastuttavat asiakaspalvelutyötä. Kielitaito on tärkeää, sillä asiakkaat ovat usein ulkomaalaisia tai työpaikka voi olla ulkomailla.

Majoitusliikkeiden määrä on jatkuvasti kasvussa pääkaupunkiseudulla, ja osaaville työntekijöille on kysyntää.

Jatkuva haku

Koulutukseen voi hakea tällä hetkellä jakuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa voivat hakea myös ne, joilla on aikaisemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Haku tehdään suoraan Edupoliin. Hakulomakkeen löydät täältä. Palauta täytetty hakemus ja kopiot aikaisemmista tutkintodistuksista Edupolin Perämiehentien opintotoimistoon sähköpostitse tai postitse. 

Opintotoimisto
Perämiehentie 6
06100 Porvoo
opintotoimisto@edupoli.fi 
puh. 0400 360 794

Hakijalle