Matkailupalvelujen tuottaja - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelma- ja oheispalveluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- tai luontomatkailuun. Työpaikkasi voi löytyä ohjelmapalveluyrityksistä, matkailukeskuksista, hotelleista, kylpylöistä, luontomatkailuyrityksistä tai matkanjärjestäjien palveluksesta. Työpaikkasi voi olla myös ulkomailla esimerkiksi oppaana tai voit työllistää itsesi yrittäjänä.

Asiakaspalvelutyö edellyttää sosiaalista ja reipasta luonnetta sekä hyviä viestintätaitoja. Kansainvälinen työ edellyttää myös kielitaitoa. Työ vaatii paineensietokykyä, tilanneherkkyyttä, joustavuutta ja luovuutta. Työssä hyödynnetään tietotekniikkaa ja opintoihin kuuluu myös tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä

Matkailuala on kasvuala, jolla on ammattitaitoiselle työvoimalle kysyntää. Matkailualan työ on sesonkiluonteista ja matkailupalvelujen tuottajien työpaikat ja tehtävät voivat vaihdella sesonkien mukaan. 

Jatkuva haku

Koulutukseen voi hakea tällä hetkellä jakuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa voivat hakea myös ne, joilla on aikaisemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Haku tehdään suoraan Edupoliin. Hakulomakkeen löydät täältä. Palauta täytetty hakemus ja kopiot aikaisemmista tutkintodistuksista Edupolin Perämiehentien opintotoimistoon sähköpostitse tai postitse. 

Opintotoimisto
Perämiehentie 6
06100 Porvoo
opintotoimisto@edupoli.fi 
puh. 0400 360 794

Hakijalle