Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Edupolin tuotekehitystyön koulutuksessa opitaan toimimaan innovaattorina ja johtamaan innovaatioprosessia. Jokainen ihminen kaipaa työssään kehittäjän mieltä. Toimintaympäristöjen muuttuessa kehittäjiä tarvitaan enemmän jokaisessa yrityksessä ja työyhteisössä. Kehittäminen on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorillakin.

Olemme Edupolissa auttaneet suomalaisia organisaatioita kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan vuosikymmenen ajan. Tänä aikana Edupolista on tullut yksi Suomen keskeisistä Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon järjestäjistä. Asiakkaidemme ovat olleet erityisen tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja koulutuspäivien sisältöihin. Yrityksen ja yhteisöt ovat kehittäneet koulutuksen avulla toimintaansa, prosesseja ja uusia tuotteita, sillä kaikki koulutuksen teemat kytkeytyvät suoraan aitoihin työelämän tilanteisiin. Onnistuneen koulutuksemme rakentavat kokeneet ja käytännönläheiset kouluttajat, jotka ovat tuotekehitystyön ja innovoinnin asiantuntijoita.
Kenelle?

Tuotekehitystyön koulutuksesta saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen. Lähtökohtana on aina oman vastuualueesi kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen tuotteistamisen ja prosessien kehittämisen kautta. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin sinulle jos toimit tuotteiden tai palvelujen kehittämisen parissa tai olet uutta käynnistämässä uutta liiketoimintaa yrittäjänä tai yrityksessä.


Koulutuksen sisältö

Opit hyödyntämään palvelumuotoilua ja hyödyntämään sähköistä liiketoimintaa sinun yrityksellesi sopivalla tavalla. Tuotekehitttämisen prosessi ja menetelmät tulevat sinulle tutuiksi ja osaat verkostoitua muiden yritysten kanssa. Saat myös perustiedot kansainvälistymiseen: osaat esitellä potentiaalisille asiakkaille yrityksesi ja tuotteesi tehokkaasti ja myyvästi. Koulutuksen aikana toteutat konkreettisen tuotekehitystyön omalla työpaikallasi.


Käytännön toteutus

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää noin 12 lähiopetuspäivää. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Lähipäivät ovat arkisin klo 12-16, noin kerran kuukaudessa. Voit osallistua lähipäiviin myös verkon välityksellä, opiskella voit paikasta riippumatta! Lähipäivien lisäksi koulutus sisältää ohjattua itseopiskelua, verkko-opintoja sekä ryhmä- ja yksilöohjausta. Koulutus on suunniteltu siten, että sen suorittaminen on sujuvaa työnohessa. Koulutus kytketään omaan työhön ja oman organisaation tuotekehitysprosessin kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. , oman organisaation strategian mukaisesti. Koulutuksessa jaetaan oheismateriaalia, linkkejä ja kirjavinkkejä, joiden avulla pääset syventämään tietoasi. Pääosa oppimateriaalista koostuu verkkomateriaalista ja kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot.
Opinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimusksella. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen.

Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Valintakriteerit ja hakuohjeet: Työskentelet tuotteiden ja palvelujen kehittämisen parissa. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto ja osaaminen osoitetaan tuotekehitystyön parissa omalla työpaikalla. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen sinuun ollaan yhteydessä valintahaastatteluun liittyen. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.