Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Hoiva-avustaja -koulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kiinnostaako sinua työ vanhusten tai vammaisten avustajana?

Koulutuksessa opit tuntemaan suomalaisen hoivakulttuurin. Opit avustamaan asiakasta ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, asioiden ja kodin hoitamisessa. Opit huolehtimaan myös siivouksesta ja pyykeistä asiakkaan kotona tai palvelutalossa.

Koulutuksen jälkeen voit hakea töitä kotityöpalveluyrityksistä, kotihoidosta, palvelutaloista ja hoivakodeista tai voit toimia henkilökohtaisena avustajana.

Koulutuksen aikana suoritat Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan, lähihoitajan tutkinnosta ja Avustaminen ja huolenpito -tutkinnon osan Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnosta.
Kenelle?

Hoiva-avustajakoulutus on tarkoitettu alalle soveltuville ja motivoituneille henkilöille. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä (vähintään A 2.2) suomen kielen taito.


Koulutuksen sisältö
  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • Avustaminen ja huolenpito, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto.

Käytännön toteutus

Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näytöt työpaikalla. Lähiopetus on arkisin klo 8.30-15.30 välillä lukujärjestyksen mukaisesti.   

Loma-ajat:

25.6.-20.7.2018 kesäloma


Koulutukseen hakeminen

Täytä hakemus Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla www.te-palvelut.fi, koulutustunnus 677539.

Viimeinen hakupäivä on 6.5.2018.

Viiden päivän kartoitukseen 28.5.2018 - 1.6.2018 kutsutaan 40 hakijaa henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Kartoituksessa esitellään hoiva-avustajan työ ja hoiva-ala. Lisäksi arvioidaan soveltuvuus, terveydentila ja tarvittaessa testataan suomen kielen taito. Kartoituksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä.

Kartoituksen tulosten perusteella koulutukseen valitaan 20 henkilöä. Varsinainen koulutus alkaa 4.6.2018.