suomi

Koulutuksesta saat vankan ammattitaidon toimia ihmisten kanssa ja heitä varten. Koulutus antaa sinulle laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalle.

Haluatko tehdä ihmisläheistä ja vastuullista työtä vanhusten parissa? Työpaikkasi voi olla kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai -keskuksessa, muistisairaiden yksikössä, laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai sairaalassa.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat lasten ja nuorten hoidosta vanhus- ja vammaistyöhön, jalkojenhoidosta sairaanhoitoon, kuntoutuksesta mielenterveys- ja päihdetyöhön.
Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalan tutkinto ja joilla on työpaikka sosiaali- ja terveysalalla.


Koulutuksen sisältö
Pakolliset tutkinnon osat:
Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • asiakkaan arvot ja kulttuuritaustat
 • eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvu ja kehitys
 • suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatus ja ohjaus
 • asiakkaan kasvun, kehityksen, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjausmenetelmät
 • sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet, säädökset ja lait
 • oman toiminnan arviointi
 • ICT-taidot ja dokumentointivälineet
 • työhyvinvointi- ja –turvallisuusohjeet
 • työssäoppiminen päivätoiminnassa tai palvelutalossa

Hoito ja huolenpito

 • lääkehoito ja lääkelaskenta
 • asiakkaan havainnointi
 • asiakkaan toimintakyky, sairaudet ja tartuntataudit
 • hoitotoimenpiteet ja aseptiikka
 • kirjaaminen
 • apuvälineet ja teknologia
 • voimavaralähtöinen hoitotyö
 • laatusuositukset ja eettinen toiminta
 • erityisruokavaliot
 • ergonomia
 • työssäoppiminen perushoidossa esim. vuodeosastolla

Kuntoutumisen tukeminen

 • kuntoutujalähtöinen suunnitelma
 • eri-ikäisten kuntoutujien ohjaaminen
 • toimintaympäristön laatusuositukset ja omavalvontasuunnitelman noudattaminen
 • ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä
 • selkokieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
 • toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä työote
 • erilaisten kuntoutujien päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja motivointi
 • terveyden ja hyvinvoinnin riskit ja haitat
 • terveysliikunta, viriketoiminta ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen
 • apuvälineiden käytön ohjaus, huolto ja kuntoutumista tukeva teknologia
 • palvelujärjestelmä ja alan säädökset, määräyket ja toimintaperiaatteet
 • moniammatillinen työ ja verkostot
 • työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeet sekä tapaturmien ehkäisy
 • työssäoppiminen päivä/työtoiminnassa, palvelutalossa ja ryhmäkodissa

Osaamisala ja valinnainen tutkinnon osa valitaan yhteistyössä työnantajan kanssa.


Käytännön toteutus

Valmistava koulutus toteutetaan pääosin päivä- ja verkko-opintoina. Lähipäiviä ja verkkoluentoja on n. 4 kuukaudessa. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikkakouluttajan ohjauksessa työpaikalla.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku ja aloitus tapahtuu sovittuna ajankohtana.

Aiemmat opintosi ja ammattitaitosi kartoitetaan ennen oppisopimuksen solmimista.

Lisätietoja oppisopimuksesta:

Leena Sihvonen

asiakasvastaava

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus

puh. 0400 563 714

leena.sihvonen@opso.fi

Voit olla yhteydessä myös oman alueesi oppisopimuskeskukseen.

Useita koulutuksia, valitse:


  10.01.2018   -                           Helsinki
  10.01.2018   -                           Porvoo