Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Parhailla myyjillä on kyky motivoida itsensä ponnistelemaan kohti tavoitteita. Taitava myyjä osaa myös vaikuttaa toisen ihmisen valintoihin ja päätöksentekoon. Hyvä myyjä on myös ajankäytön ammattilainen ja osaa keskittyä asioihin, joista syntyy tulosta. Merkittävää on kuitenkin se, että pitemmän päälle pelkkä motivaatio ei riitä, eikä vaikuttamisen taito ole pysyvä ominaisuus. Myyjän täytyy jatkuvasti päivittää jo oppimiaan asioita, tietojaan ja työvälineitään, joiden kehittymisen avulla rakennetaan uutta motivaatiota ja kykyä vaikuttaa asiakkaaseen.

Myynnin ammattitutkinnon koulutuksessa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon kehittämiseen. Edupolin Kouluttajalla on vahva omakohtainen myynnin kokemus ja lisäksi he tuntevat työkalut, joita tarvitset tämän päivän myynnissä.
Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät kaupan tai myynnin eri tehtävissä, tai ovat suuntaamassa näihin tehtäviin.

 Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sinulta edellytetään myös riittävää suomenkielentaitoa.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Koulutuksessa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja erinomaiseen palvelukokemuksen luominen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat myyntiin valmistautuminen ja myynnin toteuttaminen.

Myyntiin valmistautuminen
• Toimintaympäristö ja liikeidea
• Tuotetuntemus ja toimitusprosessin hallinta
• Kannattavuus ja myynnin seuranta
• Työyhteisötaidot ja perehdyttäminen
• Työympäristö ja turvallisuus
• Kuluttajalainsäädäntö

Myynnin toteuttaminen
• Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hoi-taminen
• Vuorovaikutus ja viestintä
• Oman myyntityön seuranta
• Tiedonhaku ja informaation tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Tuoteryhmän hoitaminen
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
• Työssä oppimisen ohjaaminen
• Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen
• Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä luentoja ja oppimistehtäviä sekä ohjattua etäopiskelua, joka tapahtuu Edupolin sähköisen oppimisympäristön Moodlen kautta. Lähiopetuspäiviä on noin 12 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 10-12 kk sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät pidetään arkisin klo 9.00-15.00 välillä.

Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta materiaalista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoistasi saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Tutkinnon suorituksen jälkeen saat osallistumistodistuksen ja tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Koulutuksen tiedot

Seuraava koulutus alkaa : 07.11.2018

Viimeinen hakupäivä 26.10.2018

Vantaa Virnatie 5 A

oppisopimuskoulutus

   Print

Hae koulutukseen