suomi
Myynnin ammattitutkinto

Parhailla myyjillä on kyky motivoida itsensä ponnistelemaan kohti tavoitteita. Taitava myyjä osaa myös vaikuttaa toisen ihmisen valintoihin ja päätöksentekoon. Hyvä myyjä on myös ajankäytön ammattilainen ja osaa keskittyä asioihin, joista syntyy tulosta. Merkittävää on kuitenkin se, että pitemmän päälle pelkkä motivaatio ei riitä, eikä vaikuttamisen taito ole pysyvä ominaisuus. Myyjän täytyy jatkuvasti päivittää jo oppimiaan asioita, tietojaan ja työvälineitään, joiden kehittymisen avulla rakennetaan uutta motivaatiota ja kykyä vaikuttaa asiakkaaseen.

Myynnin ammattitutkinnon koulutuksessa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon kehittämiseen. Edupolin Kouluttajalla on vahva omakohtainen myynnin kokemus ja lisäksi he tuntevat työkalut, joita tarvitset tämän päivän myynnissä.
Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät kaupan tai myynnin eri tehtävissä, tai ovat suuntaamassa näihin tehtäviin.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka laajuus on 35 opintoviikkoa. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Koulutuksessa keskitymme käytännönläheisesti myyntitaitoihin ja -tyyleihin, myynnin systematiikkaan ja neuvottelutaidon kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja erinomaiseen palvelukokemuksen luominen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat myyntiin valmistautuminen ja myynnin toteuttaminen.

Myyntiin valmistautuminen
• Toimintaympäristö ja liikeidea
• Tuotetuntemus ja toimitusprosessin hallinta
• Kannattavuus ja myynnin seuranta
• Työyhteisötaidot ja perehdyttäminen
• Työympäristö ja turvallisuus
• Kuluttajalainsäädäntö

Myynnin toteuttaminen
• Asiakaspalvelu ja asiakkuuksien hoi-taminen
• Vuorovaikutus ja viestintä
• Oman myyntityön seuranta
• Tiedonhaku ja informaation tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Tuoteryhmän hoitaminen
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
• Työssä oppimisen ohjaaminen
• Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen
• Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta


Käytännön toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta, oppimistehtäviä, ohjattua etäopiskelua, sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäiviä on noin 12 ja niitä on noin 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 10-12 kk sinulle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät pidetään arkisin klo 9.00 - 16.00 välillä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työ- tai työharjoittelupaikkaa.

Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta materiaalista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi/työssäoppimispaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.

 


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Hae Edupolin nettisivujen hakulomakkeella, koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Opiskelija hankkii itse työpaikan/työssäoppimispaikan, mutta tarvittaessa autamme paikan löytymisessä parhaamme mukaan. Yritykset ilmoittavat usein meille vapaista paikoista ja tarjoamme niitä kiinnostuneille.

Hakijoilta edellytetään sujuva suomen kielen taito (B 2.1).

Heinäkuussa tulleet hakemukset käsitellään elokuun aikana.

Koulutuksen tiedot

Seuraava koulutus alkaa: 10.01.2018

Viimeinen hakupäivä: 18.12.2017

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

oppisopimuskoulutus

Koulutus on maksuton.

Tutkintomaksu 58 EUR

   Tulosta

Hae koulutukseen