suomi

Merkonomiksi verkossa

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi antaa hyvät tiedot ja taidot tulevaisuuteen. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu pääosin verkon kautta antaa opinnoille ihan uusia mahdollisuuksia.
Kenelle?

Koulutus soveltuu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, jotka haluavat kehittyä työssään.


Koulutuksen sisältö

Opinnot alkavat kaikille yhteisen Asiakaspalvelu-osan valmistavalla koulutuksella. Tämä osio antaa liiketoiminnan perustiedot, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Osaat toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat. Tiedät keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Kun perusasiat ovat sisäistettyjä, on aika siirtyä syventäviin osaamisalan opintoihin.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala:

 • viestintä
 • tietotekniikka
 • asiakaspalvelu
 • markkinointi, myynti
 • lainsäädäntö
 • toiminnan kannattavuus

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala:

 • viestintä
 • tietotekniikka
 • asiakaspalvelu
 • toimistotehtävät
 • julkishallinnon tai yrityksen taloushallinnon tehtävät, kuten kirjanpito, palkanlaskenta, oston ja myynnin toimistotehtävät tai budjetointiin, rahoitukseen ja verotukseen liittyvät tehtävät.

Käytännön toteutus

Opinnot ovat pääosin eri tavoin toteutettuja verkko-opintoja. Mukana on itseopiskeltavaa verkkomateriaalia, ryhmätöitä, verkkoluentoja sekä myöskin erilaisia oppimistehtäviä. Verkko-opinnot vaativat sinulta toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden sekä kokeiluhalua erilaisiin verkkosovelluksiin. Meiltä saat tarvittaessa webkameran ja kuulokkeet/mikin lainaksi opintojen ajaksi. Sinun ei tarvitse olla tietotekniikan mestari opintoja aloittaessasi. Sovellusten käyttöön on ohjeet ja opastamme niissä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opintojen alussa jokaisella opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä käydään läpi aiemmin hankittu osaaminen, mitä osaamista tarvitset tutkinnon suorittamiseksi, miten työssäoppiminen totetuu ja sekä mitä osioita tutkintoon kuuluu.

Opintovaihtoehdot

 1. Omaehtoinen koulutus eli valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluva koulutus (vos). Tämä koulutusmuoto ei ole sidottu työpaikkaan. Tutkinnon saamiseksi pitää kuitenkin olla harjoittelu/työpaikka, jossa työssäoppiminen tapahtuu.
 2. Oppisopimuskoulutus. Opiskelija hankkii itse työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Käytännössä jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on sinulla opiskelupaikka varmistettu.

Koulutukseen hakeminen

Opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella. Hae hakemuslomakkeella ja täytä ennakkotehtävälomake.

Ennakkotehtävälomake:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin417895&SID=7cc52337-7e59-46fa-bc10-9647f5539e20  

Liiketalouden opinnot siis kiinnostavat ja toteutustapa?

Hae Merkonomiksi verkossa -koulutukseen!