suomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Kaipaatko uusia haasteita? Tuntuuko, että et ole ihan kartalla liiketalouden pelisäännöistä, kannattavuuden tunnusluvuista tai esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin eri muodoista? Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on vai oletko vasta työelämään tullut ja haluat suorittaa tutkinnon? Mikäli vastasit näihin kysymyksiin Kyllä, Merkonomin koulutus voi hyvinkin olla juuri sinua varten!

 

Koulutuksessa opit ymmärtämään paremmin työpaikkasi/yrityksesi toimintaa. Työtehtäviesi mukaan valitaan joko asiakaspalveluun ja myyntiin vai kenties talous- ja toimistopalveluihin suuntautuvia opintoja. Valintasi mukaan perehdyt joko markkinoinnin suunnitteluun, visuaalisen markkinointiin, myyntityöhön sekä sähköiseen kaupankäyntiin tai laskutukseen, kirjanpitoon, palkanlaskentaan, asiakirjojen hoitamiseen ja tehokkaaseen työvälineohjelmien käyttöön. Laaja-alaisen tutkinnon avulla sijoitut esimerkiksi asiakaspalvelun, markkinoinnin, taloushallinnon, toimistopalveluiden, rahoitus- ja vakuutusalan tai tietohallinnon työtehtäviin.

Hae siis opiskelemaan merkonomiksi jo tänään!
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralle eteenpäin. Hallitset jo asiakaspalvelun perusasiat, mutta sinulla ei ole aikaisempaa kaupallista koulutusta. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta lukuun ottamatta 58 € tutkintomaksua. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka nimellinen laajuus on 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala:
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala:
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu kouluttajan jakamasta materiaalista.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Tutkintotilaisuudet suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole.

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Hakijoilta edellytetään sujuva suomen kielen taito (B 2.1).