Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Merkonomi

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut? Liiketalouden perustutkinto antaa sinulle hyväät eväät tulevaisuuteen! Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen, tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen Edupolissa että työpaikalla ja koulutuksen pituus.
Kenelle?

Koulutus soveltuu liiketalouden alasta kiinnostuneille, jotka työskentelevät markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta ja siirtyä uralle eteenpäin. Hallitset jo asiakaspalvelun perusasiat, mutta sinulla ei ole aikaisempaa kaupallista koulutusta. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa, jonne voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi.


Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkintoon valmistava koulutus, jonka nimellinen laajuus on 180 opintopistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala:

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala:

Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.
Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1718932/ops/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutuksen aloituspäivät ovat 15.-16.5.2018.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on arkipäivisin noin 1-2 kertaa kuukaudessa klo 9 – 16. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta. Oppikirjoja ei varsinaisesti käytetä, sillä opintojen materiaalit ovat sähköisesti oppimisympäristö Moodlessa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä, jolloin osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi.

Edupolin vastuukouluttaja on opinnoissa tukena sekä työpaikalta työpaikkaohjaaja ( usein lähin esimies).  Yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla myös toiselta työpaikalta tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö

Opinnoista saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki suoritetut opinnot. Oppisopimuksesta saat oppisopimustodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi saat myös tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

Työpaikka, joka soveltuu tutkinnon suorittamiseen ( kartoitetaan oppisopimusta tehdessä)

Työtunteja vähintään 25h viikossa

Hyvä suomenkielen taito

Peruskoulu/vastaavat tiedot

 

Ammatillinen koulutus uudistuu 2018

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2018.

Jos opiskelija aloittaa perustutkinnon opiskelun vuodenvaihteen jälkeen, noudatetaan uutta lainsäädäntöä ja voimassa olevia perustutkinnon perusteita. 

Uudet perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018, jolloin kaikki vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Liiketalouden perustutkinnon nimi muuttuu samalla liiketoiminnan perustutkinnoksi.   

1.8.2018 voimaantulevat perusteet löytyvät Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta (https://eperusteet.opintopolku.fi) vimeistään 2018 alussa.  Lisätietoja saat hakeutuessasi koulutukseen sekä Opetushallituksen sivuilta:  http://oph.fi/reformintuki”  

Koulutuksen tiedot

15.05.2018 - 15.05.2020

Viimeinen hakupäivä 07.05.2018

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

oppisopimuskoulutus

   Print

Hae koulutukseen