suomi
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Merkonomin koulutuksessa opit ymmärtämään valitun opintopolun mukaisesti paremmin työpaikkasi toimintaa. Perehdyt joko asiakaspalvelun ja myynnin opintojen: markkinoinnin suunnittelun, visuaalisen markkinoinnin, myyntityön sekä sähköisen kaupankäynnin sekä tuotetuntemuksen opintoihin tai talous- ja toimistopalveluiden opintojen laskutuksen, kirjanpidon. palkanlaskennan, asiakirjojen hoitamisen ja työvälineiden käytön oppimiseen. Laaja-alaisen tutkinnon avulla sijoitut esimerkiksi asiakaspalvelun, markkinoinnin, taloushallinnon, toimistopalveluiden, rahoitus- ja vakuutusalan tai tietohallinnon työtehtäviin
Kenelle?

Kaipaatko uusia haasteita? Tuntuuko, että et ole kartalla nykypäivän osaamisen kanssa? Puuttuuko sinulta tutkinto, mutta osaamista jo on? Vai oletko vasta työelämään tullut ja haluat suorittaa tutkinnon?


Koulutuksen sisältö

Tutkintopolku valitaan omien työtehtäviesi mukaisesti oppisopimusta solmittaessa.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin.

Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä. Hän osaa hoitaa jotain talouspalvelujen osa-aluetta käyttäen toimiston ja taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia.


Käytännön toteutus

Koulutus koostuu sekä Edupolin järjestämästä lähiopetuksesta (noin 20 %), että työssä oppimisesta (noin 80%).

Lähiopinnot koostuvat noin kaksi kertaa kuukaudessa pidettävistä lähiopintopäivistä. Lähipäiviin liittyvät erilaiset ennakko- ja oppimistehtävät. Koulutus vaatii siis myös oman vapaa-ajan käyttöä, olethan siihen valmis? Toisaalta saat myös paljon vastineeksi!

Toinen osa koulutuksesta (n. 80%) on työssä oppimista eli työntekoa omalla työpaikallasi työpaikkaohjaajan tukemana. Tutkinto on näyttötutkinto eli oma osaaminen tuodaan omalla työpaikalla työn tekemisen kautta esille ja osaaminen arvioidaan. Tutkintotodistus tulee tätä kautta eli sinun ei esim. tarvitse tehdä laajaa kirjallista opinnäytetyötä.

Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu on 58 €.


Koulutukseen hakeminen

Pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulu tai vastaavat tiedot sekä riittävä suomen kielen taito. Koulutukseen pääsemisen edellytyksenä on oppisopimukseen soveltuva työpaikka, jonka opiskelija hankkii itse tai hän voi jo olla ko. yrityksessä töissä.