Kome osaamiskeskus - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Kome osaamiskeskus aloittaa toimintansa elokuussa

Amistossa ja Edupolissa on valmistauduttu ammatillisen koulutuksen reformiin mm. nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdistämisellä ns. osaamiskeskuksiin. Opetuksen organisointi, yhteisten tilojen käytön optimointi ja entistäkin joustavampien opintopolkujen mahdollistaminen ovat osaamiskeskusten takana. Kone- ja metallialan (Kome) osaamiskeskus on valmistumassa kovaa vauhtia Amiston Perämiehentien toimipisteeseen.

Joustavia opintopolkuja nuorille ja aikuisille

Kome osaamiskeskus aloittaa toimintansa elokuussa. Syksystä lähtien nuorten ja aikuisten on mahdollista opiskella alalle osaamiskeskuksen monipuolisesti varustelluissa opetus- ja työtiloissa. Uudistetut tilat käsittävät kaikkiaan lähes 900 neliötä, joten tilat mahdollistavat tulevaisuudessa isomman opiskelijamäärän.

Edupolin teollisuuden palveluiden tiimipäällikkö Riitta Malmberg on innoissaan hyvin edenneestä projektista. - Uuden oppimisympäristön rakentaminen on ollut mielenkiintoinen projekti, johon kouluttajat ovat alusta asti suhtautuneet positiivisesti ja innokkaasti. Suunnittelu käynnistettiin jo elokuussa 2016 yhteisillä tapaamisilla, joissa tehtiin kuntayhtymän tilojen ja olemassa olevien koneiden ja laitteiden kartoituksia. Yhteisissä tapaamisissa luotiin visiota ajanmukaisesta ja toiminnallisesti metalli- ja kunnossapitoalan koulutusta palvelevasta oppimisympäristöstä. Tilat on nyt remontoitu soveltuviksi uuteen käyttöönsä ja muuttoa on jo aloitettu. Yhteisessä oppimisympäristössä on hyvä harjoitella myös mestari-kisälli-mallista oppimista, kun nuoret ja aikuiset työskentelevät samoissa tiloissa. Aina meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme, kommentoi Riitta.

Osaamiskeskus mahdollistaa myös henkilökohtaistamisen yksinkertaistumisen. Samalle opintojaksolle voi ilmoittautua kaikki, joille ko. opintojakso kuuluu riippumatta siitä mitä tutkintoa on suorittamassa. Kun suunnitelmat on tehty pitkäjänteisesti opiskelijan henkilökohtaistaminen toteutuu helpommin ja nopeammin, kun joustavat  henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat on jo tehty. Samalla opiskelija pystyy itse seuraamaan tarkemmin opintojensa etenemistä sekä hahmottaa helpommin mihin tutkinnon osaan hänen opintonsa sijoittuvat. Lisäksi osaamiskeskuksella on tavoitteena saada pyörimään joustava opintojen aloittaminen (non-stop ) pitkin vuotta, joka palvelee erilaisista elämäntilanteista tulevia opiskelijoita.

Teknologia-alan moniosaajaksi uudella tutkinnolla

Nykyinen kone- ja metallialan perustutkinto uudistuu ja on 1.8.2017 alkaen nimeltään kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Tutkinto on suunniteltu palvelemaan paremmin valmistavan teollisuuden tarpeita ja edelleen nousussa oleva ala lupaa hyviä työllistymisprosentteja. Uusi tutkinto on laajempi kuin aikaisempi ja antaa opiskelijalle uusia suuntautumismahdollisuuksia. Koulutuksesta valmistutaan asentajaksi tai koneistajaksi. Asentaja kokoonpanee uusia ja huoltaa käytössä olevia koneita. Koneistaja työstää uusia kappaleita ja korjauskoneistaa kuluneita kappaleita. Parhaillaan on menossa yhteishaku, jossa koulutukseen voi hakea. Aikuisopiskelijat voivat hakea alan koulutuksiin täältä.

Kone- ja metalliala työllistää hyvin Etelä-Suomessa

Kone- ja metalliala on Suomen suurin teollisuuden ala ja paikallisestikin merkittävä työllistäjä. Alan osaajille on kysyntää ja tarve on voimakkainta pääkaupunkiseudulla. Porvoo ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ovat lähellä pääkaupunkiseutua, joten osaamiskeskus on oiva ponnahduslauta seutukuntalaisille, jotka haluavat työllistyä alalle. Osaamiskeskus mahdollistaa myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia alueen yrittäjien kanssa.

Ajankohtaista