Kaikki on demonstraatiota - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Kaikki on demonstraatiota

16.09.2016

Hyppäys pörssiyhtiön leivistä koulutusmaailmaan oli kaikkea muuta kuin helppo. Aikuiskoulutus, tutkintojen maailma ja niihin liittyvä ohjeistus ja byrokratia oli täysin vieras käsite vielä viisi vuotta sitten.

Näyttötutkintomestarikoulutusta suosittelen aina vastaavassa tilanteessa oleville siitä syystä, että se avaa käsitteitä ja toimii tehokkaana perehdyttäjänä siihen mistä tässä kaikessa on kyse.  Mitä kaikkea on täytynyt tapahtua ennen kuin oppilaitoksella on tutkinnon järjestämisoikeus, oikeanlaatuinen opiskelun hakeutumisvaihe, valmistava koulutus ja osaamisen arviointi kaikkine muine asiaan liittyvine seikkoineen.

Opettaja voi toimia eettisesti ja sosiaalisesti oikein vain jos taustalla on riittävästi tietoa koko järjestelmästä ja oikeista toimenpiteistä kussakin tilanteessa. Uskon, että taloudellinen ajattelu lähtee myös siitä, että tietää mitä kaikkea tulee ottaa huomioon esimerkiksi koulutuksia suunniteltaessa.

Opiskelijoita voi tukea pitämällä silmät ja korvat auki

Käytän niitä ohjaus- ja opetusmenetelmiä, joihin olen saanut valmiuksia ja hyviä käytäntöjä lukuisilla kursseilla, luennoilla ja koulutuksissa. Opiskelijoitaan voi tukea niin, että pitää itse silmät ja korvat auki, kun tietoa ja koulutusta uusiin opetustapoihin tai -välineisiin on tarjolla.

Omassa työympäristössäni opiskelee yli kahdenkymmenen eri kansalaisuuden edustajia ja näin eri kulttuuritaustasta tulevien opiskelijoiden tavat ovatkin tulleet tutuksi. Tässäkin auttaa itsensä jatkuva kehittäminen ja osallistuminen tilaisuuksiin, joista voi ammentaa lisää tietoa. Monesti väärät tulkinnat johtuvat tietämättömyydestä.

Kaikki tähtää opiskelijan työllistymiseen

Haluan oppia lisää siitä, mitä keinoja olisi hyvä hyödyntää nykyisin niin yleisten keskittymis- ja oppimisvaikeuksien kanssa painiskelevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja opettamisessa. Minua kiinnostaa myös aikuisopiskelijoiden hyvän jatkopolun löytyminen, koska kaikkihan loppujen lopuksi tähtää opiskelijan työllistymiseen. Pystyn kuitenkin huomioimaan aikaisemman osaamisen jolla on vaikutusta tai vaikkapa harrastuksen kautta hankitun tiedon ja taidon.

Tavoitteenani ja johtolankana pidän pedagogisen ajattelun ja varsinkin sen soveltamisen käytäntöön oppimista.

Aion opettajaopintojen aikana kirjata muistiin hyviä käytäntöjä ja tehtäviä lähipäivien osalta, koska kuten monesti on muistutettu: Kaikki on demonstraatiota.

Mia Niinikoski
toimii turvallisuusalan koulutussuunnittelijana ja tutkintovastaavana