Hyvä tilinpäätös haastavassa taloudellisessa tilanteessa - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Hyvä tilinpäätös haastavassa taloudellisessa tilanteessa

01.06.2017

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi 30.5. kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kokonaistuotot olivat viime vuonna 31,1 M€ ja tulos ylijäämäinen. Vuosi osoitti kuntayhtymän olevan tehokas ja sopeutuva organisaatio, jonka monipuolinen koulutustarjonta on vetovoimaista. Ammatillisen peruskoulutuksen 1440 koulutuspaikkaa täyttyivät ja opiskelijoita riitti tämän ylikin, kokonaisopiskelijamäärä oli 1487.

Kuntayhtymän vahva tase 34 M€, ja melko hyvä vuosikate luovat uskoa tulevaisuuteen. Korkeatasoinen ammatillinen koulutus on menestyvän seutukunnan perusedellytys. Valtion säästötoimien johdosta ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus oli vuonna 2016 17 % alhaisempi kuin vuonna 2013. Vuoteen 2017 kohdistuu tämän lisäksi 190 miljoonaa euron säästöt, joka on yli 12% rahoituksesta.

-Olemme tehostaneet monin tavoin toimintaamme ja kiinnittäneet erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. Olemme varautuneet tulevaan ammatillisen koulutuksen reformiin perustamalla osaamiskeskuksia, joissa toimivat yhdessä Amiston ammatillinen peruskoulutus ja Edupolin aikuiskoulutus. Käytännössä yhteiset osaamiskeskukset tarkoittavat sitä, että kykenemme tarjoamaan entistä monipuolisemmin ammatillista peruskoulutusta ja aikuiskoulutusta. Olemme toimineet järkevästi, mutta tarkan euron aikoja tullaan tästä eteenpäinkin elämään, sanoo Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Markku Kantonen.

Kokonaistulorahoitukseen ja siihen kohdistuneisiin säästöihin nähden kuntayhtymän 0,642 M€ ylijäämä on erinomainen tulos.

-Edupolissa organisaatiota ja toimintatapoja tehostettiin ja käytiin yt-neuvottelut. Yt-neuvotteluilla varauduttiin ennen kaikkea tuleviin perusrahoituksen leikkauksiin. Edupoli on velaton, tulos on ylijäämäinen, tase on vahva ja suoritettujen tutkintojen määrä kasvussa. Nämä ovat tekijöitä, joilla reformista selvitään ja taataan toiminnan jatkuvuus, huomioi Kantonen.

-Amistossa on kiinnitetty runsaasti huomiota opintojen läpäisyn tehostamiseen. Näyttää siltä, että satsaukset ovat alkaneet toimia ja valmistuvien opiskelijoiden määrä on kasvussa. Kehityksellä on positiivinen vaikutus Amiston ja kuntayhtymän talouteen. Oppia on annettu, opiskelijat on ruokittu päivittäin, vakuutukset maksettu ja opetusmateriaaleja ostettu, mutta ylimääräistä ei ole jäänyt. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa, pohtii rehtori Pentti Suursalmi Amistosta.

Kaikki poistot katettiin, mikä puolestaan vahvistaa kuntayhtymän rahoitusasemaa, maksuvalmiutta ja kykyä investoida tulevaan.

-Hyvät tilat ovat erinomainen kilpailukeino opiskelijarekrytoinnissa. Olimme kevään yhteishaussa alueen vetovoimaisin oppilaitos. Taidamme olla ainoa oppilaitos alueella, jolla on tilat ja laitteet erinomaisessa kunnossa ja selviämme kyllä poistoista. Olemme tehneet onnistuneita saneerauksia, eikä rakennuksissamme ole kosteus- tai sisäilmaongelmia, kertoo Suursalmi.

Suursalmi näkee nykyisen rahoitusjärjestelmän kankeuden haasteena. -Kesällä aloitetaan budjetin tekeminen ja vasta joulukuussa saadaan tarkka summa opiskelijakohtaisesta valtionosuusrahoituksesta. Tänä vuonna teemme yhteisen budjetin Amiston ja Edupolin kanssa, sillä jatkossa tulemme toimimaan yhteisillä resursseilla ja yhteisellä Edupoli-brändillä. Toivomuksena on vakauden saaminen rahoitukseen, mutta toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin eteneminen näyttää kuinka asialle käy. Olemme näyttäneet olevamme vahva toimija ja meillä on kyky uudistua. Uudistusvasta Edupolista tulee entistä vahvempi.

FAKTAT
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuosi 2016 numeroina

  • Ammatillisessa peruskoulutuksessa 1440 koulutuspaikkaa (toteutui 1487)
  • Aikuisopiskelijoita 10 473
  • Suoritettuja tutkintoja 1284
  • Henkilöstön lukumäärä 381
  • Toimintatuotot 31,1 milj. €
  • Tulos 0,642 M€ ylijäämäinen
  • Poistot 1,8 milj. €
  • Taseen loppusumma 34 milj. €
  • Omavaraisuusaste 59,2 %
  • Liikelaitos Edupoli velaton.

Lisätietoja

Pentti Suursalmi, Amiston rehtori ja 1.6.2017 alkaen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtava rehtori 040 543 2049, pentti.suursalmi@amisto.fi